Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára kötelező érvényűnek tekinti.

Szerződő felek kijelentik, hogy a vásárlási szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

A Vásárlói és Szolgáltatói jogok és kötelezettségek tekintetében Kereskedő üzleti magatartásában és szabályzataiban igyekszik a polgári jog "szimmetriai elvét" érvényben tartani.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013:V (új Ptk.) vonatkozó szabályai az irányadók.

Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

2001:CVIII 6.§(2) szerint Vásárló megrendelése általában akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják munkatársaink.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

A megrendelés visszaigazolásának nyelve a szerződéskötés nyelvével megegyezik.


Kereskedő és a vásárló között jelen webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. "Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés") nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.

45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint eljárva, ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!

Vásárló részére a megrendelt termékeket csak a jelen ÁSZF, mint vásárlási feltételek elfogadását követően, a webáruházban rögzített és a 2001:CVIII alapján visszaigazolt megrendelési eljárás keretében, és a termékek kifizetése után tudjuk biztosítani, így a 45/2014(II.26) Korm.r. 13.§ és 19.§ eseteire a fogyasztó, mint "szerződéskötést megelőző teljesítésre" nem formálhat igényt.

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek, sajátosságainak és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer és a böngészője aktuális biztonsági frissítéseit.

Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 és ezen böngészők frissebb változatai. Más böngészőkön a webshop nem feltétlenül tud korrekt működést garantálni.

Kereskedő nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Kereskedő nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, illetve a vásárolt termékekkel okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. A Kereskedő kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért.

A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a webshop használata során termékhez kapcsolódó, a webshop által tárolt hozzászólásaiban kifejtett véleményéért is.

Kereskedő kiskorú személlyel is köt fogyasztói szerződést, 16 éves kor alatt (illetve egyéb okból jogilag korlátozottan cselekvőképesség esetén) a szülő vagy a gyám lehet az aláíró fél, a kiskorú képviseletében.

A megrendelést Kereskedő a webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen adja meg. A Kereskedőt a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


Minőség:

Azért, hogy ön a legjobb minőségű terméket kapja kézhez, cégüknél egy minőségbiztosító rendszer működik. Minden terméket a kézbesítés előtt egy szakember átvizsgál, hogy véletlenül se kerüljön Önökhöz hibás termék. A gyártói csomagoláson túl, extra anyagok felhasználásával igyekszünk óvni a megrendelt terméket, hogy a szállítás alatt véletlenül se tudjon megsérülni.

Bárminemű problémája esetén (tanácsadás, garanciális, szavatossági termékcsere, javítás, jóváírás stb.) ügyfélszolgálatunkhoz tud fordulni (Deszkák.hu 1071 Budapest, Dembinszky utca 29.)

Tel: +(36) 30 53 91 377 , Fax.: +(36) 1 275 48 96, e-mail: ugyfelszolgalat@deszkak.hu

Teljes munkaidőben tudja cégünk kollégáit keresni (H-P.: 10:00-18:00, Sz.: 10:00-14:00)I. FEJEZET: ÁSZF


JOGI TÁJÉKOZTATÁS az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRŐL

a 45/2014(II.26.) "a Kereskedő és a Fogyasztó között kötött szerződésekről"
szóló Kormányrendelet szerint

A)

Webáruházunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás mint Kereskedő látja el:


PiCar Kft.

Székhely és iroda: 1121 Budapest, Ágnes utca 38/b.

Telephely, személyes átvételhez: 1071 Budapest, Dembinszky utca 29.

 

Cégjegyzékszám: 01-09-073118

Adószám: 10469679-2-43Ügyfélszolgálat H-P.: 10:00-18:00, SZ.: 10:00-14:00

Email: info@deszkak.hu

Telefon: +(36) 30 53 91 377


B)

Kereskedő fő tevékenységi köre jelen webáruház kapcsán: Csomagküldő, internetes kiskereskedelem (4791'08).

A Deszkák.hu web oldalán sport eszközök, hozzá tartozó kiegészítők, védőfelszerelés és ruha kis- és nagykereskedelmi értékesítését végezzük.

Kereskedő a 45/2014(II.26) Korm.r. 20.§ tekintetében tájékoztatja a vásárlót, hogy jelen webáruházban termékeket értékesít (nem szolgáltatásokat).

A megrendelt termék teljesítése a vásárlás alkalmával "teljes egészében" megtörténik, nincs több részletben történő részteljesítés, így az elállási jog alkalmazása esetében részösszeg-kifizetés formájában kártérítés nem alkalmazható, alkalmazható viszont az elállás időszakában a vevőnél megsérült csomagra és termékre az értékcsökkenési felelősség viselése. Ezen felelősségről ÁSZF-ünk H) pontja ad bővebb tájékoztatást.

Webáruházunk igénybevevői: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben, illetve a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint "fogyasztó"-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), illetve a nagykereskedelmi (kiskereskedelmi) vásárlók (vállalkozók).

Vállalati vásárlók esetében nem fogyasztói szerződés, hanem vállalkozói szerződés jön létre, és ez esetben a fogyasztóvédelmi szabályzások nem alkalmazhatók a Kereskedőre kötelezettségekként és nem alkalmazhatók a vásárló fél számára, előnyösebb elbírálást adó jog formálása céljából. Nagykereskedelmi (Kiskereskedelmi) vásárlók kiszolgálása kizárólag a 2013:V Ptk. Kötelmi jog (6. könyve) szabályzása szerint történik.

Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még "Vásárló" vagy mint "Felhasználó", Kereskedő és Fogyasztó együttesen "Felek" megnevezés alatt szerepelhet.

"Korm.r.4.§ 10.: Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak."

"Korm.r.4.§ 14.: Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;"


Jelen webáruház a Korm.r.4.§ 11. szerint "távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz"-nek és "távértékesítési rendszernek" minősül.

A fogyasztói árak bruttó árak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak. A végösszeg a termékek össz árából, szállítás esetén plussz a szállítási díjból tevődik össze, A Fogyasztó a weboldalon a "vásárlói kosár" összeállítása után, a RENDELÉS gombra kattintva fogyasztói szerződést köt a Kereskedővel. A kötelem keletkezéséről a Kereskedő emailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a Fogyasztót.

Korm.r.4.§ 9. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

Vásárlóink - a termékek jelen webáruházban történő megvásárlásához - számlázási adatait rögzítenünk kell.

A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. Infotv. alapján készült adatkezelési nyilatkozatunk, tájékoztatónk II. Fejezete tartalmazza.


C)

Weboldal Műszaki Üzemeltetése:

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat tárhely-szolgáltatóként CONCEPTONLINE Kft. üzemelteti.

Ügyfélszolgálat és levelezési cím: Budapest 1034 Bécsi út 126-128.

Telefon:(06-1) 787-11-37, (06-20) 933-63-67

Fax:(06-1) 787-84-03

E-mail:info@conceptonline.hu


D)

Az összes megrendelt termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak.

Kereskedő köteles személyes átvételre biztosítani, vagy szállítószolgálat útján a Vásárló által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Kereskedő köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vásárló köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Kereskedő által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Kereskedő által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t – a szállító részére, illetve előzetesen a Kereskedő részére megfizetni.

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Kereskedő tulajdonában marad.


ÁRU ÁTVÉTEL SZEMÉLYESEN

A megrendelt termékeket a megrendelési folyamat során egyeztetett időpontban (nyitva tartási időben), irodánkban is átveheti (budapesti üzletünkben): 1071, Budapest Dembinszky utca 29.

Ez esetben természetesen nincs "szállítási díj".

Az összekészített csomag vételárát előre utalással, a weboldalon online fizetéssel és a boltban készpénzben vagy bankkártyájával is rendezheti.

HUF bankszámla: Kereskedelmi és Hitelbank

Bankszámlaszámunk: 10200878-31510811

IBAN formátum: HU96 1020 0878 3151 0811 0000 0000 BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB


EUR bankszámla: Kereskedelmi és Hitelbank

Bankszámlaszámunk: 10401093-00014750-00000009

IBAN formátum: HU63 1040 1093 0001 4750 0000 0009 BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB


RON bankszámla: OTP Bank Romania

IBAN formátum: RO79 OTPV 3300 0088 1225 RO01 BIC (SWIFT) kód: OTPVROBU


ÁRU ÁTVÉTEL FUTÁRSZOLGÁLAT SEGÍTSÉGÉVEL

Cégünk a beérkezett megrendeléseket, raktárkészleten lévő termékek esetén, legkésőbb 1 munkanapon belül átadja a futárszolgálatnak, aki általában a következő munkanap kikézbesíti azt a megrendelőnek. A csomag feladása előtt a megrendelés feldolgozásáról E-mailben értesítjük. A szállítási díj tartalmazza a csomagolás költségét is.

A csomagokat a GLS Futárszolgálat kézbesíti, a vásárló saját címére. GLS Csomagpontokra jelenleg a szolgáltatás nem elérhető.

Szállítási mód

Átvétel helye

Szállítási idő

Megrendelés értéke (Ft)

Bruttó ár (Ft)

Személyes átvétel

1071, Budapest Dembinszky utca 29.

1 óra

 

0 Ft

GLS Futárszolgálat (Magyarország)

regisztrált cím

2 - 6 munkanap

0 Ft - 20 000 Ft

20 000 Ft -

990 Ft

0 Ft

GLS Express (Magyarország)

regisztrált cím

1 - 2 munkanap

Minden csomag

1 490 Ft

GLS CsomagPontok

Előre definiált cím

2 - 6 munkanap

0 Ft - 20 000 Ft

20 000 Ft -

990 Ft

0 Ft

GLS Futárszolgálat (Románia)

regisztrált cím

2 - 4 munkanap

0 - 3 000 Ft

3 000 - 24 500 Ft

24 500 Ft -

2 800 Ft

1 400 Ft

0 Ft

GLS Futárszolgálat (Szlovákia)

regisztrált cím

1 - 3 munkanap

0 - 3 000 Ft

3 000 - 26 400 Ft

26 400 Ft -

3 000 Ft

1 500 Ft

0 Ft

Zóna 1. (GLS)

Ausztria, Csehország, Németország, Szlovénia

2 - 4 munkanap

0 - 3 000 Ft

3 000 - 26 400 Ft

26 400 Ft -

3 000 Ft

1 500 Ft

0 Ft

Zóna 2. (GLS)

Belgium, Bulgária, Hollandia, Lengyelország,
Luxemburg

3 - 5 munkanap

0 - 26 400 Ft

26 400 Ft -

2 500 Ft

0 Ft

Zóna 3. (GLS)

Dánia, Franciaország, Monaco, Olaszország

3 - 5 munkanap

0 - 26 400 Ft

26 400 Ft -

3 500 Ft

0 Ft

Zóna 4. (GLS)

Ciprus, Észtország, Finnország, Görögország, Lettország,
Litvánia, Málta, Spanyolország, Svédország

4 - 7 munkanap

0 - 26 400 Ft

26 400 Ft -

4 000 Ft

0 Ft

Zóna 5. (GLS)

Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország,
Izland, Macedónia, Montenegró, Szerbia, Ukrajna

4 - 7 munkanap

0 - 26 400 Ft

26 400 Ft -

10 000 Ft

0 FtFutárszolgálati partner elérhetőségei:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

info@gls-hungary.com

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Közösségi adószám: HU12369410


Figyelem! A szállítást olyan helyre kérje, ahol mindig tartózkodik valaki, aki tud a csomag érkezéséről.


- Mikor történik a kiszállítás?

A kiszállítás Magyarország egész területén, munkanapon GLS futárszolgálattal 8-16 óra között történik. A kiszállítás megkezdéséről e-mail üzenetben tájékoztatunk.


- Még több információ a csomagomról?

A rendelés összekészítése után adjuk át a GLS futárszolgálati partnerünknek, melyről e-mailben küldünk értesítést, valamint megtekinthető a Rendelés Státusza alatt az internetes felületen.


- Kézbesítés:

Amennyiben valamely oknál fogva a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, minden eseten értesítést hagy a csomagról. Kétszeri sikertelen kézbesítést követően a szállítmány vissza kerül a raktárunkba.

A sikertelen kézbesítések díja átvezetésre kerül a következő rendelés összegéhez.


FONTOS!

Kérjük, hogy csak abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket készpénzes (utánvétes) fizetésre, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a szállítónak.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a fuvarlevélen rögzítésre kerül. Az ebből fakadó kellemetlenség elkerülése végett kérjük, hogy a csomag tartalmát, a termékeket aszerint hogy valóban a megrendelt termékek-e és hogy azok nem sérültek-e, még a szállító jelenlétében szíveskedjenek ellenőrizni! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem tudunk elfogadni!


E)

Jelen weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14.§(4) és (5) illetve a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szerint az árak feltüntetése HUF pénznemben történik, a webshop vastag betűvel jelzi az árakat. A termékek mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre.

A vételár a termék adatlapon, a kiválasztott termék megadott jellemzővel meghatározott feltüntetett ár, vagyis az adott árucikk bruttó (ÁFA-t is tartalmazó) vételára, amely a szállítási díjat nem tartalmazza.

Kereskedő fenntartja a jogot termékei árainak eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú. Szintúgy, a termékek vételárai biztosan nem változnak az adott fogyasztó számára, a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban.


Ön az alábbi fizetési módok közül tud választani:

1. Személyesen, a boltban: készpénzben vagy bankkártyával.

Használható pénznemek: HUF, EUR

Szaküzletünkben és a web áruházunkban az alábbi bankkártyás fizetésekre van lehetőség: MasterCard és Visa Classic (dombornyomott bankkártyák), Maestro és Visa Electron* (nem dombornyomott bankkártyák). Az online áruházban történt bankkártyás fizetés esetén a megrendelés átvétele csak a sikeres fizetés követően lehetséges. Az internetes bankkártyás fizetési szolgáltatónk az K&H Bank.

Üzletünkben érintésmentes fizetés is lehetséges MasterCard® PayPass™ vagy Maestro® PayPass™ bankkártyával.


2. Utánvét: készpénz

Az utánvétes fizetési módnál, a csomag kézhez vételekor a futárnak kell fizetni. Utánvétes fizetési módot csak belföldre történő vagy romániai kiszállítás esetén választható


3. Banki átutalás (előre utalás)

Használható pénznemek: HUF, EUR, RON

A megrendelés alkalmával egy előleg számla kerül kiküldésre (egy e-mail kerül kiküldésre a rendelés visszaigazolásáról) a regisztrációkor megadott e-mail címre. A levél tartalmazza az utaláshoz szükséges adatokat és a megrendelés számát, melyet kérjük tüntessen fel az utalás megjegyzés mezőjében. A banki átutalás átfutási ideje 1 munkanap. (munkanapokon 4 óra.)

HUF bankszámla: Kereskedelmi és Hitelbank

Bankszámlaszámunk: 10200878-31510811

IBAN formátum: HU96 1020 0878 3151 0811 0000 0000 BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB


EUR bankszámla: Kereskedelmi és Hitelbank

Bankszámlaszámunk: 10401093-00014750-00000009

IBAN formátum: HU63 1040 1093 0001 4750 0000 0009 BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB


RON bankszámla: OTP Bank Romania

IBAN formátum: RO79 OTPV 3300 0088 1225 RO01 BIC (SWIFT) kód: OTPVROBU


4. Bankkártyás fizetés (Barion)

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.


F)

A vásárlást követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok:

"Korm.r. 6.§: Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli."

Kereskedő ügyfélszolgálati telefonszámai:

normál (nem-emelt) hívásdíjú telefonszámunk: +(36) 30 53 91 377.


"Korm.r. 7.§(1): A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel."


G)

Jelen tájékoztatásra és a weboldalon található termékleírásokra a Korm.r.11.§-a érvényes.


WEBÁRUHÁZ ÉS REGISZTRÁCIÓ

Webáruházunkban regisztráció nélkül is vásárolhat. A regisztráció azonban kényelmes és hasznos abban, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során Önnek a szállítási és számlázási adatait újra megadnia.

A regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, azonban fontos, hogy olyan címet adjon meg, ahol a kézbesítés ideje alatt a megrendelt csomagot át tudják venni.

A Kereskedőt a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Kereskedőt a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Kereskedőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Kereskedőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.


A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA

A webáruház használata során a felület megjelenése, a fogyasztói szerződéskötés és regisztráció nyelve: magyar és angol.


MEGRENDELÉS

A megrendelés összeállítása

Az egyes árucikkek kategóriákba sorolva találhatóak.

A megvásárolható termékek mellett található a "Kosárba" gomb. Erre kattintva még nem vásárolja meg a terméket, csak betette a kosárba. Minden termék, amit betett a kosárba, addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, vagy meg nem rendeli. Kosara tartalmát bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, törölheti.


A megrendelés elküldése

A "KOSÁR" funkció összesítő részéből továbblépve, a megrendelés véglegesítésénél lehet a számlázási címet rögzíteni.

Továbblépve összesítőben, a Webáruház felsorolja a rendelt árucikkeket és a fizetendő összeget. A fizetendő összeg minden költséget tartalmaz.

Itt lehet megjegyzést is adni a rendeléshez.

2001:CVIII 5.§ (c) szerint tájékoztatjuk, hogy ebben a vásárlási lépésben, a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége minden addig bevitt adat újraellenőrzésére, adatbeviteli hibák feltárására, javítására.

Ha befejezte a vásárlást, az adatokat, a kosár tartalmát, a választott fizetési módot ellenőrizte, a következők szerint rögzítheti a megrendelést:

Jelölje be a "Vásárlási feltételek elfogadása" négyzetet (itt a linkre kattintva jelen ÁSZF újra betöltődik és olvashatja), és kattintson a jobb oldali kiemelt hátterű "FIZETÉS" gombra.

45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a "FIZETÉS" gombra kattintva, a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!

Vásárló tehát ezúton tudja fogyasztói szerződéskötési szándékát is véglegesíteni.

A "FIZETÉS" lépésben a vásárló a kézpénzes fizetés (boltban vagy futárnál), online bankkártyás fizetési mód, az átutalás és a PayPal között választhat. A rendelés csak akkor kerül teljesítésre, miután annak díját a vásárló megtéríti.

A rendeléséről minden esetben visszaigazolást kap e-mailben.


MEGRENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

Miután a Vásárló elküldte a megrendelést, 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazolja a Webáruház a Felhasználónak, hogy a Kereskedő megkapta a Felhasználó megrendelését. Az automatikus e-mail a megrendelésének részleteit és a fizetendő összeget is tartalmazza. A fizetendő összegen kívül mást nem kell fizetni. Ez az első e-mail nem jelenti megrendelésének elfogadását és kiszolgálását, csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett a Kereskedőhöz.

Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM - levélszemét - mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolat felvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

A megrendelés kiszolgálása csak kifizetett termék esetében történik. A kifizetés elfogadásáról külön, a következő levélben értesül.

2001:CVIII Ektv. 6.§(2) szerint a Kereskedő a tényleges vásárlást külön elfogadó e-mail útján jelzi vissza. A vásárlói szerződés a vásárlói ajánlat (megrendelés) Kereskedő általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre, és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló (első) e-mail 48 órán belüli megérkezésével. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Kereskedőtől az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha az e-mail-ek azért nem érkeznek meg, mert a Felhasználó e-mail fiókjának tárhelye betelt, vagy rossz e-mail címet adott meg, és így a Kereskedő a visszaigazolást nem képes végrehajtani, emiatt kizárja a felelősségét ez ügyben. Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében a Vásárló hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a Kereskedő felé az Ügyfélszolgálati elérhetőségek egyikén, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.


MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

Vásárló a teljesítés igényét a weboldalon a rendelés gombra kattintás pillanatában jelzi, tehát "azonnali" teljesítést kér (ettől az időponttól indul az elállás joga).

A megrendelések feldolgozását, és - ha a vásárló arra igényt tart, azzal kapcsolatos ügyfélszolgálatot - munkanapokon látjuk el.

Eseti indoklással, de fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben - ha a raktárban a termék nem áll rendelkezésre, vagy a gyártó leállította a gyártását, importőr a beszállítását. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő írásbeli (email) egyeztetést követően kerülhet sor.

Amennyiben megrendeléséből valamely termék csak átmenetileg nem elérhető, arról tájékoztatjuk, és ha továbbra is fenntartja megrendelését az adott termékre, azt utólag egyeztetjük. Vásárlónak csak az utólagosan megküldött termék árát kell kifizetni, külön feladott, online megrendelésben.


VÉTELÁR

Termékeink vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Kereskedő fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Kereskedő nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó esetleg elállhat vásárlási szándékától.


TERMÉKLEÍRÁSOK

A termékeknél megjelenített képek nagy része nem illusztráció, hanem azok a termékek valódi képei. Ritka esetben olyan kép is megtalálható lehet az adott termékhez, ami illusztráció.

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. A Kereskedő szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.


JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Tájékoztatjuk a kedves vásárlót, hogy a szállítás költségén felül a csomagolásra (mint tevékenységre) díjat nem számítunk fel.


GARANCIA, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Minden termékünkre garanciát vállalunk! Ha a termék nem rendeltetésszerűen működik, cserét biztosíthatunk.

A termékek szakszerűtlen kezeléséből eredő hibák javítására vagy cserére nem vagyunk kötelezhetőek!

A termékek szakszerűtlen használatából, felelőtlen kezeléséből eredő balesetekért önállóan a termék használója polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásban is felelős.

A tévesztett, illetve hibás termékeket vevőszolgálatunkon jelezheti.

Egyes termékek esetén a nyilvánvalóan nem túlzó mértékű (legfeljebb 1% - 2% közötti), gyártástechnológiából adódó méretbeli-tűréshatárbeli eltérések nem jelentik a termék hibás teljesítését.

Az átvételkor közölt, és nyilvánvalóan lényegi, jogos panasz esetén cégünk a megrendelt terméket 30 napon belül visszavásárolja.

A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás részletes elveit jelen tájékoztató 1.sz. melléklete tartalmazza (görgessen a tájékoztató anyagunk Z. pontja utáni szakaszhoz).


RENDELÉSEK LEZÁRÁSA:

2001:CVIII 6.§(1) szerint tájékoztatjuk, hogy a rendelés feladása után de még kiszállítás előtt, felvilágosítás, speciális kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma bejelentése kapcsán kérjük, jelezze azt az info@deszkak.hu email címen vagy a +(36) 30 53 91 377 telefonszámon.

2001:CVIII 6.§(2) szerint tájékoztatjuk, hogy megrendelését 48 órán belül, a megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazoljuk. Kérjük a visszaigazolást minden esetben várja meg! Kollégáink ellenőrzik a megrendelését és visszaigazolásban tájékoztatjuk a termékek állapotáról, a kiszállítás időpontjáról és az esetlegesen felmerülő szállítási költségekről. Amennyiben a visszaigazolás az adott határidőn belül nem érkezik meg Önhöz, nem köteles a terméket megvásárolni vagy a szolgáltatást igénybe venni.


Kellemes vásárlást kívánunk!


H)

RENDELÉSEK LEMONDÁSA

Rendelésének lemondására emailben és telefonon is lehetőséget biztosítunk.

Ügyfélszolgálat H-P 10:00-18:00, SZ 10:00-14:00
Telefon: +(36) 30 53 91 377

Az "elállás" nem a rendelés lemondása. Rendelés lemondására (telefonban) addig van lehetőség míg a Kereskedő a termék kiszállítását (teljesítést) meg nem kezdte.

A teljesítés megkezdését (a termék igénybe vételét) követő vásárlói-szerződés felmondási igényt hívja a jog "elállás"-nak.


ELÁLLÁS:

Korm.r. 20.§ (2)b) szerint a Fogyasztó a megrendelés beküldése pillanatától kezdődően (tehát akár a termék átvétele előtt), legfeljebb 14 naptári napon belül, Korm.r. 4.§.9. szerint a(z) info@deszkak.hu címre küldött email nyilatkozattal állhat el.

Elállási nyilatkozatminta:

---------------------------------------------------------------

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk

elállási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás

nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

........................................................

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt:

---------------------------------------------------------------


ELÁLLÁSI JOG A GYAKORLATBAN:

Elállásra vonatkozó igényét e-mailben vagy személyesen irodánkban (illetve postai úton oda küldött nyilatkozattal) jelentheti be.

FIGYELEM!

Korm.r. 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A kormányrendelet ezen esetekben nem kötelezi a Kereskedőt sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére.

Egyes termékekkel kapcsolatban az elállási jog alkalmazásáról, a vásárló különös kérése esetén, Kereskedő ügyfélszolgálati elérhetőségein természetesen szívesen válaszol és ad tájékoztatást.


VISSZAVÉTEL

A termékeket csak eredeti állapotában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza a megrendelést követő 14 napban.


DÍJAK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MÓDJA:

Az áru ellenértékét a termék visszajuttatását követő legkésőbb 14. naptári napra visszautaljuk, a Vásárló által megadott bankszámlaszámra.


I)

a.)

2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:159.§ - 6:174.§ szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltető eljárással vagy c) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni.

2010. évi CLXXXIV tv. 1.sz. melléklete alapján illetékes polgári bíróság: a FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bírósága.

Az illetékes Iparkamara mellett működő Békéltető Testület:

BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;


Jótállási igény benyújtásának feltétele: ha a vásárlóhoz kiérkezett tételek (termékek) nem használhatóak , és e tekintetben egyértelműen megállapíthatóan a Szállítót vagy a Kereskedőt (PiCar Kft-t vagy a GLS futárt) terheli felelősség.

Kellék-/termék-szavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető.

b.)

Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM.r. szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minősül. Rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a fogyasztónak kell bizonyítania, az eredeti ÁFÁs számla bemutatásával. A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást e rendelet 4.§-a részletesen leírja.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja:

1. Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (1071 Budapest, Dembinszky utca 29. Nyitva tartás: H-P 10:00-18:00, SZ 10:00-14:00). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
- a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.

A jegyzőkönyv másolatát a vásárlónak átadja.

2. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (PiCar Kft, 1121 Budapest, Ágnes utca 38/b) küldött levélben, vagy elektronikus levélben a garancia@rollers.hu. címen.

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

- a vásárló nevét, címét,
- a vásárlás időpontját,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a hiba leírását,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.


J)

Kiemelt jogszabályok hatályos szövege elérhető:

2001:CVIII Ektv.

2011:CXII Infotv.

2013:V Ptk.

45/2014(II.26) Korm.r.

19/2014(IV.29) NGM.r.


Kapcsolódó jogszabályok:

* A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
* 151/2003.(IX.22.) Korm.r. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
* A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
* A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
* A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
* A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet
* A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát Ön a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti.


Z)

Záradék

Kereskedő bármikor jogosult jelen vásárlási tájékoztató kondícióit egyoldalúan módosítani, a tisztesség, üzleti etikai és jogszerűség megtartása mellett. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen tájékoztatóban nem szabályozott esetekben a J) pontban jelzett jogszabályok kerülnek alkalmazásra, illetve Kereskedő email és telefonos ügyfélszolgálata tud szóbeli, vagy írásbeli, további, részletes tájékoztatást adni.


I. FEJEZET 1.sz. melléklete

A 45/2014(II.26)Korm.r. kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló általános tájékoztatója

1. Kellékszavatosság

- Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. tv (Polgári Törvénykönyv) 6:159.§ - 6:167.§ szabályai szerint.

- Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

- Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

- Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

- Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a PiCar Kft., mint "vállalkozás" nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


2. Termékszavatosság (Ptk. 6:168.§ - 6:170.§)

- Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

- Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

- Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

- Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

- Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

- A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


3. Jótállás (Ptk. 6:171.§ - 6:174.§)

A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban "az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról" szóló 151/2003.(IX.22.) Korm.r. tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis a Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt, új (nem használt) termékekre vonatkozik, 10.000 Ft értékhatár felett.

Jelen weboldalunkon vásárolható termékek alapvetően igen, és csak néhány esetben nem tartoznak ezen Kormányrendelet tárgyi hatálya alá.

Kereskedő az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet hatálya alá nem tartozó egyes termékek tekintetében a gyártóra hárítja a jótállást.

- Vásárlót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadását követően kezdődik a jótállási határidő, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó (annak megbízottja) végzi, az üzembe helyezés napjával veszi kezdetét. Összesen így 6 + 18 hónap a jótállás időtartama.

- Mikor mentesül a cég a jótállási kötelezettsége alól?

Abban az esetben mentesül a cég, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba a teljesítés után keletkezett.

Fontos, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, ill. termékszavatossági és jótállási igényt, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.


- A szavatossági igény esetén történő eljárás

1. A vásárló és a vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
2. A vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
3. A cég a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
5. Ha a cég a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
6. A cég a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
7. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 19/2014.(IV.29.)NGM rendeletben foglaltak az irányadóak. Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések között, illetve az egyes termékek mellett.

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

A Deszkák.hu megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az információk a gyártóktól, illetve beszállítóktól származnak. A termékfotók illusztrációk, a kiszállított termék a fotótól (pl. színében, méretében) eltérhet. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014(II.26)Korm.r.-ben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

Tájékoztató utoljára frissítve, és hatályos: 2015.06.01-től.


II. FEJEZET

Adatkezelési Tájékoztatás a 2011.évi CXII.tv. (Infotv.) szerint

Jelen weboldalon keresztül történő vásárláshoz előzetes regisztráció nem szükséges.

Infotv. 4.§ szerint tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a kezelt adatok köre: a fogyasztói szerződés (45/2014(II.26) Korm.r. szerinti) létrejöttéhez, megrendelések teljesítése és a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, 2003. évi XCII. (Art.) szerinti számla kiadásához szükséges adatok.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:

(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.

(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

(3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

(5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. A számvitelről szóló törvény vagy más törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.

(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.


Webáruház tulajdonosa, mint (Infotv.3.§. 9 és 18) adatkezelő és adatfeldolgozó:

PiCar Kft.

Székhely és iroda: 1121 Budapest, Ágnes utca 38/b.

Telephely, személyes átvételhez: 1071 Budapest, Dembinszky utca 29.

 

Cégjegyzékszám: 01-09-073118

Adószám: 10469679-2-43Ügyfélszolgálat H-P.: 10:00-18:00, SZ.: 10:00-14:00

Email: info@rollers.hu

Telefon: +(36) 30 53 91 377


Az ügyfél az adatai megadásával egyidejűleg felhatalmazza a PiCar Kft.-t, mint Adatkezelőt, adatainak a 2011. évi CXII. Információs önrendelkezési jogról szóló törvény 4.§(1), 5.§(1)a) és a 2001:CVIII 13/A.§ szabályzása alapján, kizárólag jelen Adatkezelési Nyilatkozat szerinti célnak megfelelő kezelésére, a Nyilatkozatban jelölt időbeli hatállyal.

Cookie kezelése:

A cookie egy szöveges fájl a vásárló számítógépén ami a böngésző által kezelt könyvtárstruktúrában van tárolva. A cookie fájl a weboldal használatával jön létre, és tartalma a vásárlás alkalmával adatokkal töltődik a vásárló szokásairól, a vásárló által használt böngészőről és számítógépről szóló adatokkal, illetve részben (ezt a böngészőben lehet tiltani/engedélyezni) az email:jelszó párost és a szállítási/szálázási adatokat is tartalmazhatja (melyek tehát a vásárló számítógépére vannak elmentve és ezt az "automatikus adatkitöltési" funkciót a böngészőben lehet tiltani/engedélyezni). A cookie-ból a Kereskedő webáruháza nem olvas semmilyen adatot. A személyes adatokat a számlázáshoz a fenti jogszabályok alapján csak az adatbeviteli űrlapok segítségével menti el a webáruház, amikor a vásárló megadja, más alkalommal nincs használatban és memóriában, és nem a webáruház "szerzi meg a vásárló számítógépéről a cookie-ból" rendszeresen, kontrollálatlan célra ezeket az adatokat. A cookie használata ezért akár le is tiltható, mert az nem a webáruház használatának feltétele.

Remarketing:

A vásárló az ÁSZF elfogadásával szintúgy megengedi, hogy újabb értékesítési ajánlatok (remarketing) céljára a webshopban rögzített email címére Kereskedő tájékoztatókat (újdonságokról, akciókról, kedvezményes ajánlatokról) küldhet, azonban a vásárló kifejezetten e célból írt levelében (emailben) bármikor kérheti, hogy a továbbiakban remarketing ajánlatokat számára Kereskedő ne küldjön ki.

Vásárlói adatok kezelésének módja és korlátai:

A vásárlás során megadott adatokat a PiCar Kft-n kívül álló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza.

A vásárlók email címeit a PiCar Kft. harmadik félnek, marketing tevékenysége céljából sem adja át.

A nyilvántartott adatokhoz csak a PiCar Kft. felelős munkatársai férhetnek hozzá.


Infotv.7.§(5) alapján a regisztrált adatok zárt adatbázisban kerülnek tárolásra, azokhoz sem a weboldal látogatói, sem más regisztrált fogyasztók nem tudnak hozzáférni.

Vásárló adatainak kezelése kapcsán jogorvoslati lehetőséggel, esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat. Igényét az adatkezelő székhelye szerint illetékes polgári bíróság (FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bírósága.) előtt érvényesítheti.

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat tárhely-szolgáltatóként CONCEPTONLINE Kft. üzemelteti (Ügyfélszolgálat és levelezési cím: Budapest 1034 Bécsi út 126-128. Telefon:(06-1) 787-11-37, (06-20) 933-63-67 Fax:(06-1) 787-84-03 Email: info@conceptonline.hu).

Megrendelésekkel kapcsolatos adatok Infotv.5.§(1)b) pontja a 2003:XCII.Art.47.§(3) alapján teljesítendő, Art.164.§(1) szerint legalább 5 évig (a kibocsátott számlákon az adó megállapításához jog elévüléséig) kezelendőek.

Infotv.14.§ szerint ez időn belül a fogyasztó (vásárló) kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását - a kötelező adatkezelés kivételével.

Jogforrások hatályos szövege elérhető:

2001:CVIII Ektv.
2011:CXII Infotv.

Adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2015.06.01-től

Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS

A PiCar Kft. mint internetes áruház (továbbiakban: Webshop) üzemeltetője ezúton kijelentem, hogy az webshop üzemeltetése során – mint adatkezelő – tiszteletben tartja a vásárló alapvető szabadságjogait – így különösen a magánélethez való jogot – és a személyes adatok gépi feldolgozása során, mindenben az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el.

Az 2011. évi CXII. törvény 15. § (1) bekezdése értelmében vásárlóinkat az alábbiakról tájékoztatjuk:

1. Az Adatkezelő által kezelt adatok

1.1. A regisztráció során a vásárló olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek.

Ezen adatok megadása önkéntes.

A hivatkozott jogszabály értelmében személyes adatnak minősül minden, az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.2. A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe.

1.3. A regisztráció során az 2011. évi CXII. törvény 3. § 3. pontja szerinti különleges adatok megadását nem kérjük.

1.4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:

(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.

(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

(3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

(5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

(7) Az (1-3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. A számvitelről szóló törvény vagy más törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (1-3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.

(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

2. Az adatkezelés célja

2.1. A regisztráció során felvett adatokat kizárólag szerződéses feladataink teljesítése céljából tároljuk és használjuk fel.

2.2. Az adatokat harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződéses feladataink teljesítéséhez (pl. kiszállítás, fizetés) alvállalkozó bevonása szükséges. Ebben az esetben Ön az adatvédelmi elveink tudomásul vételével beleegyezik abba, hogy szerződéses alvállalkozónknak a szerződéses feladat teljesítéséhez szükséges adatokat (szállítási név, cím, telefonszám, e-mail cím) átadjuk.

2.3. A szállítást végző alvállalkozót minden esetben a szerződésben szabályozott feltételek kötik a tekintetben, hogy az Ön adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel és azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában sem jogosult.

2.4. Szerződéses kapcsolatban álló alvállalkozó(i)nk adatai az Áruházunk SZÁLLÍTÁSI, FIZETÉSI INFORMÁCIÓK menüpontja alatt minden esetben fel vannak tüntetve.

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az adatok kezelésének jogszabályi alapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezései képezik. 

3.2. Az 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bek. a) pontjában foglaltakra figyelemmel, a regisztrációval Ön az 2011. évi CXII. törvény 3. § 7. pontja szerinti hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a szerződéses feladataink teljesítése céljából kezeljük.  

4. Az adatok elérhetősége, módosítása, töröltetése

4.1. Regisztrált felhasználóként Ön a felhasználóneve és jelszava segítségével - a sikeres regisztrációt követően - bármikor be tud lépni és érvényes rendelést tud feladni, illetve lehetősége van adatainak módosítására, töröltetésére.

4.2. A regisztráció során megadott adatokat Ön e-mail üzenet küldésével is bármikor helyesbíttetheti és töröltetheti.

4.3. A módosításokat illetve az adatok törlését a kézhezvételt követő 1 munkanapon belül végrehajtjuk.

5. Adatvédelmi nyilvántartási azonosító szám

5.1. A fenti adatok kezelését – mint adatkezelő - bejelentettük a Magyarország Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága által részünkre kiadott Adatvédelmi nyilvántartási azonosító szám:

………….-…………. nyilvántartásba vétel folyamatban.

6. Tájékoztatás

6.1. Amennyiben olyan kérdése van, amelyre az Áruház honlapjának Adatvédelem menüpontja alatt nem kapott választ, kérjük, küldjön e-mailt ügyfélszolgálatunk címére.

6.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezik.